Strona w rekonstrukcji

Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, informujemy, że w placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, którym jest:

mgr Michał Matysik

IOD@poczta.onet.eu
Dziennik