Wyjazdowe zajęcia słuchaczy KKZ R.20 w OJK DIAGRAM

Radziszów, 27 maja 2017r.
1 2 3 4
5 7 8 9
10 11 12