Mikołajki dla Schroniska

Czernichów, 1 listopada - 6 grudnia 2017r.
Autor zdjęć: Karolina Kwaśnica
22.podziekowanie 2 : 22.podziękowanie 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21.podziekowanie 1 : podziękowanie 1