V Rajd konny trasą ucieczki rtm.Witolda Pileckiego z Auschwitz

26 - 27 kwietnia 2019 r.
5cc2cbba8f559 o,size,933x0,q,70,h,39c16c 5cc2cbbbebf4d o,size,933x0,q,70,h,20d15b 5cc2cbbd5ffdb o,size,933x0,q,70,h,4453cf