W dniach 22-23.03.2022 r. w naszej szkole wędrowaliśmy przez program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”.

Program dla młodzieży trwał 8 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mitingów.

Punktem wyjścia było poszukiwanie szczęścia i realizacji najgłębszych dążeń oraz marzeń.

Trenerzy prowadzący program uczyli młodzież jak oswajać „tygrysy”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Podkreślili, że warto szukać rzeczy, które dają siłę iść w dorosłość, być wiernym swoim zasadom i słuchać rad dobrych przewodników. Przykładami dobrych przewodników na drodze młodych ludzi mogą być rodzice, dziadkowie, pedagodzy, wychowawcy, jednym słowem  osoby, którym można zaufać. Symbolami i rekwizytami wyeksponowanym na widocznym miejscu, które towarzyszyły młodzieży przez cały czas trwania zajęć były skrzynie skarbów. Oznaczały one wszystkie największe „skarby”, czyli najważniejsze cele, które młodzież chciałaby zrealizować w swoim życiu – szczęście, miłość, przyjaźń, realizację pasji.

Program „Archipelag Skarbów” działa kompleksowo, dlatego też  w dniu 18.03. 22 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych pod hasłem „Jak utrzymać dobry kontakt z nastolatkiem w drodze do dorosłości”.

Warto podkreślić, że program został wpisany do „Systemu standardów  i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez najwyższe agendy Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii).

Posiada II stopień rekomendacji – dobra praktyka.

Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów zrealizowano w ramach projektu „Profilaktyka w każdą pogodę” dofinansowanego ze środków budżetu Państwa „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

 

 

Opracowała Anna Kraj – Dym, pedagog szkolny

 

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa: Społeczna odpowiedzialność nauki.