Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację na bezpłatne kursy przygotowawcze do matury z:

1.   matematyki

2.   biologii

3.   chemii

4.   języka angielskiego

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Formalne wymogi uczestnictwa:

1.   status ucznia szkoły ponadpodstawowej

2.   złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie w gabinecie nr 10 (Kierownik Szkolenia Praktycznego)

Komplet dokumentów do wypełnienia można pobrać w w/w gabinecie.

 Termin rekrutacji – 5 – 13 września 2022r

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 19 września 2022r

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik 1a Formularz rekrutacyjny zajęcia przygotowawcze do matury

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika d.z_z.

Załącznik 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie d.z_z.p

Załącznik 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

Załącznik 5 Zakres danych osobowych

Załącznik 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu

Uchwała_Zarządu_Regulamin_rekrutacji_zad_5_6

 

 

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast