Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację na bezpłatne kursy:  

 

1. Operatora urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem) – 1 grupa – 10 uczniów

2. Wychowawcy kolonii – 1 grupa – 20 uczniów (Osoby, które ukończą kurs Wychowawcy kolonii i zdadzą egzamin uzyskają kwalifikację po uzyskaniu wykształcenia średniego).

Formalne wymogi uczestnictwa:

1.   ukończone 18 lat (w dniu rozpoczęcia kursu),

2.  złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie rekrutacji i miejscu – gabinet nr 10 w ZSRCKU w Czernichowie

3. Kurs masażu koni – 1 grupa x 10 osób

4. Kurs pierwsza pomoc przed weterynaryjna u psów i kotów – 1 grupa x 10 osób

5. Kurs lonżowania koni – 2 grupy x 10 osób

6. Kurs behawioralny koni – 2 grupy x 10 osób

7. Kurs groomerski  – 2 grupy x 3 osoby

8. Kurs kelnerski – 2 grupy x 10 osób

Formalne wymogi uczestnictwa:

1.  złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie rekrutacji i miejscu – gabinet nr 10 w ZSRCKU w Czernichowie

 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Rekrutacja rozpoczyna się 05 stycznia 2022 r i potrwa do 12 stycznia 2022 r

Zgłoszenie chęci udziału w kursie można przesłać na adres annamika2@poczta.fm

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 14 stycznia 2022 r.

 Komplet niezbędnej dokumentacji dla przeprowadzenia rekrutacji:

 

 a) Regulamin rekrutacji

 b) Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny – wniosek wypełniają i składają uczniowie/uczennice, pola zaznaczone znakiem * wypełnia komisja rekrutacyjna przed rozpoczęciem rekrutacji,

 c) Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu

 d) Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 e) Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

 f) Zał. 5 Zakres danych osobowych

 g) Zał. 6 Oświadczenie dot. zgody na udział w zajęciach projektu

 h) Zał. 7 Karta oceny Komisji rekrutacyjnej – Komisja rekrutacyjna wypełnia i dokonuje oceny dla każdego złożonego wniosku rekrutacyjnego

 

W przypadku uczniów/uczennic, którzy już wcześniej korzystali ze wsparcia w projekcie, podczas rekrutacji nie należy składać poniższych załączników, jeśli zostały już złożone w poprzednich rekrutacjach:

  c) Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu

 d) Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 e) Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast