Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację

 

na bezpłatne kursy: 

1.  Prawo jazdy kat. B (wymagany wiek – 17 lat i 9 miesięcy)

 

 2. Kurs barmański – I stopnia 

 

 3. Kurs – wychowawca kolonii (wymagany wiek 18 lat)

 

 4.   Animator czasu wolnego

 

  5. Masaż koni 

 

  6. Lonżowanie koni

 

  7. Kurs behawioralny koni

 

  8. Kurs kelnerski  

 

 

 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

 

Formalne wymogi uczestnictwa:

 

  1. Zgłoszenie chęci udziału w wyznaczonym czasie rekrutacji i miejscu – gabinet nr 10 w ZSRCKU w Czernichowie

 

Termin rekrutacji – 5 – 13 września 2022r

 

Zgłoszenie chęci udziału w kursie można także przesłać na adres annamika2@poczta.fm

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 19 września 2022r

Załączniki:

Regulamin CKZ Czernichów

Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny – CKZ Czernichów

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu – CKZ Czernichów

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – CKZ Czernichów

Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – CKZ Czernichów

Zał. 5 Zakres danych osobowych – CKZ Czernichów

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – CKZ Czernichów

Zał. 7 Karta oceny Komisji rekrutacyjnej – CKZ Czernichów

Zał. 8 Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej – CKZ Czernichów

Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast