Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację

 

 

na bezpłatne kursy zawodowe:

1.    język angielski w biznesie,

 

2.    element rachunkowości,

 

3.    carving,

 

4.    podstawy wytrawiania mięsa świń i dzików,

 

5.    kurs florystyczny,

 

6.    kurs – kuchnia molekularna,

 

7.    kurs somalierski,

 

8.    podstawy audytowania w ramach norm ISO I żywieniowych.

 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Formalne wymogi uczestnictwa:

 

1.    status ucznia szkoły ponadpodstawowej

 

2.    złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym czasie w gabinecie nr 10 (Kierownik Szkolenia Praktycznego)

 

 

Termin rekrutacji – 18 – 24 października 2021r

 

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 27 października 2021 r.

Dokumenty projektowe:

Regulamin

Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny – CKZ Czernichów

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu – CKZ Czernichów

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – CKZ Czernichów

Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – CKZ Czernichów

Zał. 5 Zakres danych osobowych – CKZ Czernichów

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – CKZ Czernichów

 

 

 

 
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast