Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych w maju 2022r.

Zdający i członkowie zespołów nadzorujących są zobowiązani do przybycia do Szkoły na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

Egzamin maturalny

Klasa/klasy/

ilość osób

Sala

4 maja 2022r. (środa)

godz. 9.00

język polski – poziom podstawowy

czas trwania egzaminu 170’

4a – 13

4c  – 11

Absolwenci 8

32

aula

4b -15

 

18
4d – 18 27
4d KŁ – 1 32

5 maja 2022r. (czwartek)

godz. 9.00

matematyka – poziom podstawowy

czas trwania egzaminu 170’

4c- 11

Absolwenci 19

30

aula
4a – 13 26
4b – 15 18

4d – 18

 

27
4d KŁ – 1 32

6 maja 2022r. (piątek)

godz. 9.00

język angielski– poziom podstawowy

czas trwania egzaminu 120’

4a – 12

4b – 15

27

aula

4c – 6

Absolwenci – 7

13

18
4d – 18 27
4D – KŁ 1 32

6 maja 2022r. (piątek)

godz. 14.00

język niemiecki– poziom podstawowy

czas trwania egzaminu 120’

4a – 1 19

6 maja 2022r. (piątek)

godz. 14.00

język rosyjski – poziom podstawowy

czas trwania egzaminu 120’

4c – 5 27

9 maja 2022r. (poniedziałek)

godz. 9.00

język angielski– poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 150’

Absolwenci – 4

4a – 6

4b – 6

4c – 2

4d – 6

24

aula

10 maja 2022r. (wtorek)

godz. 9.00

język polski – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

Absolwenci -2

4d – 3

5

 

31

11 maja 2022r. (środa)

godz. 9.00

matematyka – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

Absolwent – 1

4c – 1

4d – 2

4

31

12 maja 2022r. (czwartek)

godz. 9.00

biologia – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

4a – 11

 4b – 11

 4d 8

30

aula

Absolwenci – 11

 

18

12 maja 2022r. (czwartek)

godz. 14.00

język rosyjski – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 150’

4b – 1

4c – 6

7

31

13 maja 2022r. (piątek)

godz. 9.00

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

4d – 1

1

31

13 maja 2022r. (piątek)

godz. 14.00

język niemiecki – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 150’

4a – 1

4b – 1

2

31

16 maja 2022r. (poniedziałek)

godz. 9.00

chemia – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

Absolwenci – 12

4a – 9

4b – 3

24

aula

17 maja 2022r. (wtorek)

godz. 9.00

historia – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

4c-1 31
4D – KŁ 1 32

18 maja 2022r. (środa) godz. 9.00

geografia – poziom rozszerzony

czas trwania egzaminu 180’

4b – 1

4c – 1

2

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czernichów, 27-04-2022

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast