Ze smutkiem informujemy o śmierci absolwenta naszej szkoły z roku 1951, wieloletniego członka Klubu Seniora „Czernichowiak” , śp. dr. inż. Eugeniusza Janczarskiego.

Śp. dr. inż. Eugeniusz Janczarski był Wiceprezydentem Miasta Krakowa w latach 1977- 1982, z urzędu pełnił funkcję Wicewojewody Krakowskiego, był specjalistą w dziedzinie inżynierii rolniczej, autorem licznych publikacji na temat oświaty rolniczej, wicedyrektorem krakowskiego oddziału Centralnego Ośrodka Oświaty i Postępu w rolnictwie.

W naszej szkole w sali nr 1, w Izbie Pamięci, został umieszczony jego dyplom z 1951 roku.

Więcej o śp. zmarłym ( m.in. o ratowaniu Żydów w czasie wojny) można przeczytać:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Janczarski

https://www.facebook.com/Wysocicekiedysidzis/posts/848254275358076/

https://books.google.pl/books?id=Jv3HDwAAQBAJ&pg=PT375&lpg=PT375&dq=eugeniusz+janczarski&source=bl&ots=zNRHodkkiV&sig=ACfU3U1SJJjLCacGr3ZOilnkOkzaMDZe0A&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwj3ocaOqZn6AhWHl4sKHR0jBSAQ6AF6BAgOEAM#v=onepage&q=eugeniusz%20janczarski&f=false

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/wywiad-z-eugeniuszem-janczarskim

https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-janczarskich

Kopia świdectwa Eugeniusza Janczarskiego
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast