Kronika projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSRCKU w Czernichowie II

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Czernichowie realizujący projekt pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych
w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II” ogłasza rekrutację

 

na bezpłatne kursy: 

 1. Kurs operatora HDS wraz z egzaminem UDT i uprawnieniami sygnalisty – hakowego (kwalifikacja) – 10 uczniów
  (1 grupa) –
  ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia kursu,

 

 1. Kurs makijażu (kompetencja) – 10 uczniów (2 grupy po 5 uczniów),

 

 1. Kurs wczesnego szkolenia źrebiąt (kompetencja) –
  20 uczniów (2 grupy po 10 uczniów),

 

 1. Kurs spawania MAG-135 z egzaminem (kwalifikacja) –
  10 uczniów (2 grupy po 5 uczniów) –
  ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia kursu.

 

 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

 

Formalne wymogi uczestnictwa:

 

 1. Zgłoszenie chęci udziału w wyznaczonym czasie rekrutacji i miejscu – gabinet nr 10 w ZSRCKU w Czernichowie

 

 

Rekrutacja rozpoczyna się 21 lutego 2022 r i potrwa do 28 lutego 2022 r

 

Zgłoszenie chęci udziału w kursie można także przesłać na adres annamika2@poczta.fm

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 7 marca 2022 r.

Załączniki:

Regulamin CKZ Czernichów

Zał. 1 Wniosek rekrutacyjny – CKZ Czernichów

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu – CKZ Czernichów

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – CKZ Czernichów

Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – CKZ Czernichów

Zał. 5 Zakres danych osobowych – CKZ Czernichów

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – CKZ Czernichów

Zał. 7 Karta oceny Komisji rekrutacyjnej – CKZ Czernichów

Zał. 8 Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej – CKZ Czernichów

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast