Dnia 14 października w naszym internacie odbyła się kolejna edycja „Sprzątania Świata” pod hasłem „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”. Wychowanki chętnie uczestniczyły w sprzątaniu terenu wokół budynku głównego oraz filii parkowej internatu. Akcja miała na celu edukację odpadową oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Była to kolejna wspólna lekcja poszanowania otoczenia i naszych najbliższych przestrzeni zielonych .
Serdecznie dziękujemy młodzieży za udział w tym przedsięwzięciu.
Wychowawczynie: Wioleta Rynduch i Ewa Lizak.