249 lat temu utworzona została Komisja Edukacji Narodowej, pierwsza na ziemiach polskich i w centralnej Europie świecka władza oświatowa, której zadaniem była m.in. była reforma edukacji. Celem jej było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swych obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

14 października wspominamy ten fakt i uroczyście obchodzimy Dzień Nauczyciela. W Zespole Szkół RCKU w Czernichowie dzień ten połączony jest również ze ślubowaniem klas pierwszych, które oficjalnie zostają przyjęte do społeczności szkolnej.

Dyrektor ZSRCKU, p. Grzegorz Bylica podczas wystąpienia na uroczystości podkreślił, że Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty i święto wszystkich uczniów. Zapewnił również, że ważne jest, by młodzież czuła się dobrze w naszej szkole a także życzył wszystkim nauczycielom sukcesów zawodowych oraz by współpraca wśród całej społeczności szkolnej była na wysokim poziomie.

Wyrazem wdzięczności i docenienia pracy pedagogów są Nagrody Dyrektora Szkoły, które zostały wręczone nauczycielom. Wyrazy szacunku oraz życzenia, by codzienna praca była źródłem satysfakcji złożyli nauczycielom również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie klas pierwszych mieli tego dnia niepowtarzalną okazję, by zaprezentować swoje talenty wokalne, muzyczne i aktorskie podczas krótkich wystąpień przedstawiających klasę na forum szkoły. Klasa 1A wraz z wychowawcą, p. Karolem Filipiakiem rozbawiła wszystkich scenką u lekarza weterynarza. Klasa 1B pod kierunkiem p. Moniki Muniak – Rzyckiej zaśpiewała utwór szantowy „Bitwa” z akompaniamentem gitar i mandoliny. Klasa 1C, której wychowawcą jest p. Bartosz Wojtal również zaprezentowała piosenkę. Klasa 1D pod opieką p. Barbary Czekańskiej wykonała żywiołowy taniec. Klasa 1E pod kierunkiem p. Marcina Malika zatańczyła „belgijkę” i zaprosiła do tańca wszystkich uczniów.

Ostatnim punktem programu przygotowanego przez p. Elżbietę Kramarczyk był występ wokalny Magdaleny Bryniarskiej, który dedykowany był wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Magda wywołała swoim głosem ogromny entuzjazm publiczności, która nagrodziła ją obfitymi brawami.

Nie tylko w tym wyjątkowym dniu, ale zawsze niech nam przyświeca myśl Elizy Orzeszkowej: „Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”.

 

Opracowała: Agnieszka Kołodziej