Uroczystą inaugurację wakacji można uznać za dokonaną. Prowadziła do niej kręta droga pełna czyhających na uczniów kartkówek, podchwytliwych testów i niemożliwych do wykonania (bo „na wczoraj”) zadań. Ale wreszcie nadeszły – wakacje! Dni pełne beztroski i słodkiego nicnierobienia, wieczory spędzane przy muzyce lub w kinie, podróże pełne niespodzianek i ulotnych doświadczeń!

Bieżący rok szkolny obfitował w wiele sukcesów, świadczą o nich świadectwa z wyróżnieniem, które zostały wręczone przez p. dyrektora Grzegorza Bylicę oraz wychowawców poszczególnych klas. Pięćdziesięcioro uczniów ze średnią dydaktyczną 4,9 i wyższą otrzymało stypendium Starosty Krakowskiego a o stypendium Ministra do spraw oświaty i wychowania za inne osiągnięcia będzie się ubiegać Marta Grygierek. Uczennica Blanka Krupa i uczeń Jakub Chmielowiec  będą rywalizować o Stypendium „Talent Powiatu” za osiągnięcia w kategorii przedmiotów zawodowych i osiągnięć sportowych.

Do stypendium Prezesa Rady Ministrów zostały wytypowane dwie uczennice: Zuzanna Raputa , która uzyskała średnią dydaktyczną: 5,60 oraz Marcelina Salawa jako najlepsza uczennica z klas po gimnazjum.

               Podczas bieżącego roku szkolnego odbyło się 28 kursów zawodowych, 27 uczniów zakwalifikowało się do płatnych staży zawodowych, 14 uczniom przyznano stypendia dla uczniów zdolnych. Ponadto zorganizowane zostały 3 kursy przygotowujące do matury, 17 grup zajęć wspomagających, 26 grup zajęć dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zrealizowano 8 grantów powiatowych. Uczniowie uczestniczyli w sumie w 46 wycieczkach. Informacje o osiągnięciach i bogatym życiu społeczności szkolnej przedstawiła w postaci prezentacji p. wicedyrektor, Ewa Rakoczy.

               Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, konkursów, akcji charytatywnych, które zorganizowano w ZSRCKU w roku szkolnym 2021/2022, by się z nimi zapoznać wystarczy wejść na stronę szkoły: Główna – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka (czernichow.edu.pl) lub na szkolne konto na facebooku: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie – Strona główna | Facebook.

Z powyższej statystyki wynika, że społeczność szkolna ZSRCKU zasłużyła na wakacyjny wypoczynek. Odpoczywajcie, drodzy uczniowie,  ładujcie akumulatory, nabierajcie wiatru w żagle (dosłownie i w przenośni), zdobywajcie kolejne szczyty i spełniajcie swoje wakacyjne marzenia!

 

 

Opracowała: Agnieszka Kołodziej

 

 

 

 

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast