Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie I Strona Główna Projektu

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
Celem projektu jest wzmocnienie w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 zdolności do zatrudnienia u 191 uczniów szkół zawodowych w branży wiodącej tj. rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w CKZ (utworzonego na bazie ZS RCKU w Czernichowie) oraz ZSP w Giebułtowie poprzez poprawę jakości procesu kształcenia w ZSRCKU i ZSP w Giebułtowie we współpracy z otoczeniem w tym z pracodawcami. W ramach projektu nastąpi podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u co najmniej 132 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej (branża wspierająca) z wyżej wskazanych szkół zawodowych, a także u 120 uczniów ze wszystkich branż nauczanych w ZSRCKU w Czernichowie oraz ZSP w Giebułtowie (uczniowie wezmą udział zarówno w kursach jak i stażach). Ponadto projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 33 nauczycieli zawodu.
W projekcie zaplanowano, iż 302 uczniów weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia, a 215 uzyska kwalifikacje zawodowe. Podstawowymi działaniami projektu są kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne oraz doradztwo zawodowe.
Realizatorem projektu jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast