Druki

 

 

 

 

 

 

Druki obowiązujące w szkole

 

 

Druki do wypełnienia przez wszystkich uczniów pełnoletnich lub rodziców uczniów niepełnoletnich:

Kwestionariusz osobowy ucznia niepełnoletniego

Kwestionariusz osobowy ucznia pełnoletniego

Oświadczenie w sprawie przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego

Oświadczenie w sprawie przetwarzanie danych osobowych ucznia pełnoletniego

Facebook – zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku lub brak takiej zgody

Druki do wypełnienia przez wszystkich rodziców uczniów niepełnoletnich lub uczniów pełnoletnich posiadających opinie i/lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznych:

Zgoda na udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi niepełnoletniemu

Zgoda na udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowie pełnoletniemu

Inne zgody:

Zgoda rodzica na wycieczkę

Zgoda na udział w konkursie

Oświadczenia woli wypełniają rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, którzy będę uczestniczyć w lekcjach religii. W lekcjach religii będę uczestniczyć tylko uczniowie, którzy złożą u wychowawcy druk oświadczenia. Deklaracja jest ważna przez cały okres nauki w szkole od dnia jej złożenia. W przypadku odstąpienia od deklaracji należy złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.

Deklaracja – religia – uczeń niepełnoletni

Deklaracja – religia – uczeń pełnoletni

Druki rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie wypełniają wypełniają rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, którzy nie będą uczestniczyć w zajęciach. W zajęciach wychowania do życia w rodzinie będę uczestniczyć wszyscy uczniowie z klas I – III, którzy nie złożą u wychowawcy druku rezygnacji.

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie – uczeń niepełnoletni

Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie – uczeń pełnoletni

Podanie o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego (w całości lub z części wykonywanych ćwiczeń) wypełniają wypełniają rodzice uczniów niepełnoletnich lub uczniowie pełnoletni, którzy posiadają opinię lekarza zalecającą takie zwolnienie.
Pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego.

Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego – uczeń niepełnoletni

Podanie o zwolnienie z wychowania fizycznego – uczeń pełnoletni

Druki dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej – informacje dyrektora:

Informacja dyrektora o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczeń niepełnoletni

Informacja dyrektora o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczeń pełnoletni

Druki dla nauczycieli:

Oświadczenie w sprawie przetwarzanie danych osobowych – nauczyciel

Zgoda na przetwarzanie wizerunku