EGZAMINY POPRAWKOWE

WYKAZ EGZAMINÓW:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Czernichowie

 

Harmonogram egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I – IV w sierpniu 2022 r.

 

Data Godzina Sala Przedmiot Zdający Komisja

22 sierpnia 2022 r.

(poniedziałek)

8.00 31 język polski

 Uczniowie: 2TC, 3TCg, 3TAg

 

Przewodniczący:

Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Bylica

Członkowie:

mgr Elżbieta Kramarczyk

mgr Agnieszka Kołodziej

22 sierpnia 2022 r.

(poniedziałek)

9.00 13 matematyka

Uczniowie: 1A, 1C, 1D, 2TC, 3TCp, 4B

 

Przewodniczący:

Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Bylica

Członkowie:

mgr Bożena Mrozicka

mgr Magdalena Król

24 sierpnia 2022

(środa)

8.00 1 historia Uczniowie 1D

Przewodniczący:

Dyrektor: mgr inż. Grzegorz Bylica

Członkowie:

mgr Karol Filipiak

mgr Klaudia Jeziorowska

Bezpośrednio po egzaminach pisemnych rozpoczną się egzaminy ustne.

 

 

Czernichów, 21 czerwca 2022 r.                                                                                                                             Dyrektor ZSRCKU w Czernichowie

 

mgr inż. Grzegorz Bylica

 

Harmonogram pisemnych poprawkowych egzaminów maturalnych w sierpniu 2022r.

 

 

 

Zdający i członkowie zespołów nadzorujących są zobowiązani do przybycia do Szkoły na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 

Egzamin maturalny

Klasa/klasy/

ilość osób

Sala

23 sierpnia 2022 (wtorek)

godz. 9.00

matematyka – poziom podstawowy

 

czas trwania egzaminu 170’

13 27