Kadra kierownicza

Grzegorz Bylica

DYREKTOR

Ewa Rakoczy

WICEDYREKTOR

Anna Mika

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Sylwia Morawiec

KIEROWNIK INTERNATU

Agnieszka Michalik-Sroka

ZASTĘPCA KIEROWNIKA INTERNATU

Harmonogram lekcji i dyżurów kadry kierowniczej ZSRCKU w Czernichowie - w szkole