Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w konkursie zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.  Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizację podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.  Zakłada się wsparcie w postaci 30 godzin zajęć on-line w obszarze tematycznym biologia dla 15 uczniów oraz po 30 godzin zajęć kół naukowych w obszarach biologia i chemia (po 5 uczniów w każdym z tych obszarów). W ramach projektu zostały zakupione pomoce naukowe konieczne w realizacji zajęć.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast