Organizacja roku szkolnego

Wychowawcy klas dziennych w roku szkolnym 2021/2022

1A - technik weterynarii

mgr Joanna Wasilewska

1B - technik weterynarii

mgr Agnieszka Markowicz

1C - technik hotelarswa

mgr Elżbieta Kramarczyk

1 D - technik hodowca koni

mgr Anna Nidziółka

2 TA - technik weterynarii

mgr Bożena Mrozicka

2 TC technik weterynarii

mgr Barbara Ryś

2TD - technik rolnik

mgr Dominika Gala

3 TAg - technik weterynarii

mgr inż. Marcin Podsiadło

3TCg - technik hotelarstwa, technik weterynarii

mgr inż. Anna Mika

3TDg - technik hodowca koni

mgr Wojciech Downar-Zapolski

3 TAp - technik weterynarii

mgr Małgorzata Downar – Zapolska

3 TBp - technik weterynarii

lek. wet. Paulina Pytel

3 TCp - technik hotelarstwa

mgr Aleksandra Wołek

3 TDp - technik rolnik

mgr Klaudia Jeziorowska

4 A - technik weterynarii

mgr Katarzyna Wrona

4 B - technik weterynarii

mgr Agnieszka Kołodziej

4 C - technik hotelarstwa

mgr Elżbieta Dudzińska-Kieblesz 

4 D - technik hodowca koni

mgr Kinga Rysz

Informacje dotyczące organizacji pracy
w ZSRCKU w Czernichowie
w roku szkolnym 2021/2022

Kalendarz MEN na rok szkolny 2021/2022

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 ZSRCKU w Czernichowie (wersja graficzna)

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 ZSRCKU w Czernichowie (wersja tabelaryczna)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast