Podręczniki

Lista podręczników obowiązujących w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2022/2023

Klasa 1 technikum weterynarii

Klasa 1 technikum hotelarstwa

Klasa 1 technikum hodowli koni

Klasa 1 technikum rolnicze

Klasa 2 technik hotelarstwa

Klasa 2 technik hodowca koni

Klasy 2 technikum weterynarii

Klasa 3 technikum weterynarii

Klasa 3 technikum hotelarstwa

Klasa 3 technikum rolnicze

Klasa 3 technikum hodowli koni

Klasy 4 technikum hotelerstwa po szkole podstawowej

Klasa 4 technikum hotelarstwa po gimnazjum

Klasa 4 technikum hodowli koni po szkole podstawowej

Klasa 4 technikum hodowli koni po gimnazjum

Klas 4 technikum weterynarii po szkole podstawowej

Klasa 4 technikum weterynarii po gimnazjum