Nowoczesna szkoła z tradycjami
Dodane przez Barbara Kajda dnia Luty 15 2016 21:18:51

ZSRCKU w Czernichowie -
nowoczesna szkoła z tradycjami

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. „Nowoczesna szkoła z tradycjami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Udział w projekcie spowoduje wzrost umiejętności językowych i zawodowych nauczycieli.

Jest to pierwszy etap realizacji wizji tworzenia nowoczesnej szkoły opartej na wspaniałych tradycjach. Udział w projekcie pomoże przygotować nauczycieli do planowanej współpracy ze szkołami z innych krajów i udziału w międzynarodowych projektach.

W ramach projektu dziesięciu nauczycieli ZSRCKU weźmie udział w kursach językowych w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, które podniosą ich kompetencje w zakresie posługiwania się językami obcymi. Dzięki zaplanowanym wyjazdom nauczyciele poznają kulturę i zwyczaje odwiedzanych krajów. Kontakty interpersonalne z obcokrajowcami wynikające z naturalnych sytuacji w czasie pobytu w obcym kraju silnie wzmocnią poczucie pewności siebie w posługiwaniu się językami obcymi. Wiedza zdobyta podczas wyjazdów pozwoli poznać różnorodność kulturową i religijną innych krajów oraz możliwości jakie daje przynależność do Unii Europejskiej. Dzięki temu nauczyciele będą w stanie pomóc uczniom stać się pełnoprawnymi obywatelami UE.


Autor i koordynator projektu
Mariusz Wójcik