Zastępstwa na środę 18 października 2017
Dodane przez Anna Mika dnia Październik 17 2017 21:00:00
Zastępstwa na środę 18 października zostały wywieszone w formie papierowej na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz na wejściu przy szatni.Zmiany można także sprawdzić w dzienniku elektronicznym.

Wszystkie zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie uczęszczających na lekcję religii odbywają się w czytelni. Każdy uczeń przebywający w czytelni zobowiązany jest do wpisu swojej obecności w dzienniku czytelni oraz zachowania w sposób nie przeszkadzający innym użytkownikom pomieszczenia.