Projekty Unijne - rekrutacja
Dodane przez Anna Mika dnia Listopad 20 2017 20:40:00
Ogłaszam rekrutację na bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać u Pani Anny Miki w gabinecie nr 10. Rekrutacja prowadzona jest w dniach 21 - 22 XI 2017 roku.
Liczba miejsc ograniczona (10).