Światowy Dzień Zdrowia
Dodane przez Barbara Kajda dnia Kwiecień 09 2018 07:10:09

Obchody Światowego Dnia Zdrowia

W sobotę 7 kwietnia 2018 roku Nasza Szkoła włączyła się w obchody Światowego Dnia Zdrowia, któremu przyświecało hasło ,,Zdrowie dla wszystkich". Z inicjatywy Pani Anny Miki słuchacze i słuchaczki szkoły policealnej w zawodzie opiekun medyczny pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych Pani Jolanty Kramarczyk przygotowali gazetkę informującą o prawach wszystkich ludzi do opieki zdrowotnej oraz najważniejszych przesłaniach Światowego Dnia Zdrowia. Wynik ich pracy można znaleźć w oknie sali nr 9 (przy wejściu do szkoły obok szatni). Obchody zorganizowane przez słuchaczy nie skończyły się tylko na przygotowaniu informacji, ale zawierały także działania praktyczne. Opiekunowie medyczni w ramach dbania o zdrowie innych osób oraz nawiązywania dobrych relacji mierzyli ciśnienie uczestnikom Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.03 (prowadzenie produkcji rolniczej). Obydwie grupy były bardzo zadowolone z udziału w akcji. Opiekunowie medyczni mogli ćwiczyć zadania zawodowe, a uczestnicy KKZ zadbać o swoje zdrowie. Podsumowaniem akcji niech będą stwierdzenia, że o zdrowie należy dbać każdego dnia i każdy człowiek niezależnie od miejsca zamieszkania powinien mieć dostęp do bezpłatnej podstawowej pomocy medycznej.

Opracowała Anna Mika


Swiatowy_Dzien_Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia
7 kwietnia 2018r.