Spotkanie prewencyjne z policją
Dodane przez Barbara Kajda dnia Listopad 04 2018 00:32:06

Spotkanie prewencyjne z policją dla klas I

Dnia 22.10.18 r. z inicjatywy wychowawców: p. A. Michalik-Sroki oraz p. K. Zając, na stołówce internatu odbyło się spotkanie prewencyjne z policją dla klas I.
Zaproszony pan policjant wyjaśnił najpierw zgromadzonym uczniom, kto w świetle prawa uważany jest za osobę niepełnoletnią oraz czym jest odpowiedzialność karna. Następnie wskazał, które z pozoru niegroźne czyny, mogą narazić młodych ludzi na taką odpowiedzialność. Przedstawił także różne formy kar dla nieletnich od upomnień począwszy, na przymusowym umieszczeniu w ośrodku wychowawczym skończywszy. Prowadzący poruszył też tematykę zakupu oraz spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, a także przyjmowania narkotyków oraz bardzo niebezpiecznych i łatwo dostępnych dopalaczy. Wyjaśnił działanie tych środków oraz tragiczne często skutki ich przyjmowania. Omówiony został też problem przemocy w sieci – cyberprzemocy, a tym samym odpowiedzialność za zamieszczane w internecie treści. Na końcu gość przekazał ważne informacje dotyczące konieczności zachowania bezpieczeństwa na drodze oraz zaoferował swoją pomoc w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów.

Opracowała Kinga Zając