SZKOŁA Z KLASĄ w ZSRCKU Czernichowie
Dodane przez Barbara Kajda dnia Luty 04 2019 20:18:37

SZKOŁA Z KLASĄ w ZSRCKU Czernichowie

Po zeszłorocznym sukcesie naszej szkoły w projekcie Szkoła z Klasą oraz dwudniowym udziale naszych nauczycieli i uczennic w Festiwalu SZK w Warszawie podjęliśmy decyzję o tegorocznym udziale naszej szkoły w projekcie.

Krótkie podsumowanie Festiwalu SZK 2018:

Co to za projekt?

„Szkołę tworzą ludzie, którzy na co dzień uczą się w niej i pracują. Bez względu na to jak będzie się ona zmieniać, i czy zmiany będą wprowadzane z Waszej inicjatywy, czy też w wyniku czynników zewnętrznych, to właśnie ludzie są najważniejsi. Dlatego warto badać potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wspólnie planować i wprowadzać rozwiązania.”

Koncepcja programu oparta jest na metodzie design thinking, którą twórcy SZK zaczerpnęli z biznesu i starają się przenieść na grunt szkoły i edukacji. DT pomaga budować rozwiązania w oparciu o potrzeby.

Więcej na https://szkolazklasa20.pl

Co zaplanowaliśmy w tym roku szkolnym?

Po przeprowadzonym badaniu, analizie i opracowaniu celu tegorocznego udziału ZSRCKU w Czernichowie w projekcie, jednogłośnie postawiliśmy na BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE – jako główny obszar pracy. W tym semestrze będziemy kierować nasze działania na zapewnienie naszym uczniom, nauczycielom i pracownikom szeroko pojętego poczucia bezpieczeństwa oraz wzajemnego zaufania.

W programie czynnie bierze udział zespół nauczycieli: p. Barbara Kajda, p. Anna Mika, p. Ewa Rakoczy i p. Sylwia Morawiec jako koordynator. W działania SZK zaangażował się również samorząd szkoły i internatu.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i uczniów do tworzenia wspólnej przestrzeni wokół obszaru realizowanego w tym roku szkolnym:)

Opracowała Sylwia Morawiec