Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
Dodane przez Barbara Kajda dnia Lipiec 04 2019 10:23:54

Szanowni Maturzyści,
uprzejmie informujemy, że świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego można odbierać w sekretariacie Szkoły w dniu 4 lipca br. od godz. 9.00 do godz. 14.30, a w pozostałe dni robocze w godz. 7.30 - 14.30.