Wgląd do pracy egzaminacyjnej
Dodane przez Barbara Kajda dnia Lipiec 04 2019 11:00:42

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, wciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.