Potwierdzenie woli podjęcia nauki
Dodane przez Barbara Kajda dnia Lipiec 07 2019 18:51:21

Szanowni Kandydaci do klas pierwszych,
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty do dnia 9 lipca br. należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w naszej Szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły w dni robocze w godz. 7.30 - 14.30.