Światowy Dzień Zwierząt
Dodane przez Barbara Kajda dnia Październik 08 2019 19:58:52

Światowy Dzień Zwierząt

Dzień braci mniejszych obchodzimy 4 października. Święto to ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat praw zwierząt oraz uświadamianie społeczeństwa, że zwierzęta to również istoty żywe i zasługujące na godne traktowanie.

Młodzież oraz wychowawcy internatu podjęli szereg działań mających na celu uświadamianie młodzieży w kwestii zapobiegania bezdomności zwierząt oraz humanitarnego traktowania. Na terenie szkoły oraz internatu młodzież została zapoznana z fragmentem Światowej Deklaracji Praw Zwierząt uchwalonej przez UNESCO w dn. 15.10.1978r. w Paryżu. Wychowankowie wykonali plakat edukacyjny poruszający tematykę sterylizacji, adopcji i poszanowania zwierząt. Młodzież podejmowała rozmowy tematyczne oraz dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Na plakacie zostały złożone podpisy dokumentujące poparcie idei zawartych w deklaracji Unesco.

Los zwierząt nie jest nam obojętny. W kwestii działań na rzecz zwierząt nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa…

Za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie się w przeprowadzone działania dziękują wychowawcy:
Wioletta Borowczyk, Artur Cichoń, Paulina Racułt.
Swiatowy_Dzien_Zwierzat
Światowy Dzień Zwierząt
4 października 2019 r.