Dobro ma moc rażenia
Dodane przez Barbara Kajda dnia Luty 11 2020 22:04:04

…kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. (2 Kor 9,6b)

Istotnie słowa św. Pawła przychodzą na myśl w kontekście podziękowań, jakie z Nowym Rokiem kalendarzowym licznie spływają do szkoły. Ostatnie tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia obfitowały w różnorakie akcje i dobroczynne inicjatywy. Szczególnie jedna zwraca uwagę ze względu na zasięg oddziaływania. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy akcję pisania życzeń i robienia stroików dla osób bez domu, samotnych i potrzebujących. Tym razem uczniowie mieszkający w internacie ZSRCKU w Czernichowie wraz z Wychowawcami wykonali ponad 50 stroików na Wigilię dla bezdomnych, samotnych i potrzebujących zorganizowaną 24 grudnia w Krakowie przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Kuchnię św. Brata Alberta. Szczególnym powodem do radości w tegorocznej akcji pisania życzeń było „zarażenie” nią społeczności lokalnej – rodziców i dzieci SP w Czernichowie wraz z ich katechetką Panią Małgorzatą Pietrzak. Dobro ma moc rażenia!
We wszystkich szkołach biorących udział w akcji przeprowadzono zajęcia na temat bezdomności i wykluczenia. Ta inicjatywa ma na celu uwrażliwienie na potrzeby innych oraz ukazanie młodemu człowiekowi, że czasem tak niewiele trzeba, by sprawić radość. Ponadto uczy młodych dostrzegania obok siebie drugiego człowieka i współdziałania, które stanowi podstawę społeczeństwa obywatelskiego.

Marzena Błażejak
(nauczycielka ZSRCKU w Czernichowie, pomysłodawczyni i koordynatorka akcji)
Kto_hojnie_sieje_ten_hojnie_tez_zbierac_bedzie
Dobro ma moc rażenia