Zajęcia online z chemii - 13.02.2020 r.
Dodane przez Barbara Kajda dnia Luty 14 2020 00:28:41

Nowoczesne trendy w kosmetologii – czym jest genomika kosmetyczna

W czwartek, 13 lutego 2020 r., uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w kolejnych zajęciach online transmitowanych z Katedry Chemii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.
Podczas wykładu Pan dr hab. Rafał Kurczab przedstawił informacje dotyczące nowoczesnych trendów w kosmetologii.
Chromosom, komórka, nić DNA, genomika, gen, genom, nukleotyd, sekwencja DNA, informacja biologiczna, ekspresja, formakogenomika, to przykłady pojęć, które usłyszeli uczniowie.
Uczestnicy poznali podczas zajęć zagadnienia związane z selektywną aktywnością związków chemicznych, m.in. polifenoli, lunazyny, kurkuminy.
Wykład dopełniły animacje i zdjęcia obrazujące omawiane zagadnienia.

Opracowała Barbara Kajda


Nowoczesne_trendy_w_kosmetologii–czym_jest_genomika_kosmetyczna
Nowoczesne trendy w kosmetologii
13 lutego 2020 r.