Wycieczka 1TDp, 1TDg i 3d
Dodane przez Barbara Kajda dnia Luty 20 2020 15:30:22

W piątek, 21 lutego 2020 r., uczniowie z klas 1TDp, 1TDg i 3d wyjeżdżają na wycieczkę pod opieką p. Klaudii Jeziorowskiej, p. Anny Warchoł i p. Wojciecha Downar-Zapolskiego.
Spotkanie przed wyjazdem o godz. 7.20 w sali nr 8!
Uczniowie z klasy 1TDp, którzy nie jadą na wycieczkę zostali przyłączeni do klasy 1TCp gr. 2 i realizują plan lekcji tej klasy.
Uczniowie z klasy 1TDg, którzy nie jadą na wycieczkę zostali przyłączeni do klasy 1TAg gr. 1 i realizują plan lekcji tej klasy.
Uczniowie z klasy 3d, którzy nie jadą na wycieczkę zostali przyłączeni do klasy 4d i realizują plan lekcji tej klasy.