Informacje dla zdających egzaminy maturalne
Dodane przez Barbara Kajda dnia Czerwiec 02 2020 11:44:48
Zdający egzaminy maturalne w ZSRCKU w Czernichowie przynoszą własne materiały i przybory pomocnicze (w tym proste kalkulatory matematyczne) na poszczególne egzaminy maturalne.
Szkoła zapewnia tylko te materiały, które w komunikacie Dyrektora CKE są opisane: „zapewnia szkoła”.


Słowniki (w tym słowniki polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie) zapewnia Szkoła.