Powszechny Spis Rolny 2020
Dodane przez Barbara Kajda dnia Lipiec 14 2020 08:41:31
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny, realizowany raz na 10 lat, jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/