Projekty unijne

Plakat wspieramy telenty

„„ZSRCKU w Czernichowie na szlakach Europy” w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 2022-23

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II – Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie II

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie III

„ZSRCKU w CZERNICHOWIE NA SZLAKACH do EUROPY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 2021

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie IV