Samorząd uczniowski

Władze Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący

Emilia Mazgaj (klasa 4TAp)

Zastępca Przewodniczącego

Jakub Żyła (klasa 2C)

Sekretarz

Zofia Zabagło (klasa 2B)

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021