Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 43 zł.
Prosimy o wpłatę składki do wychowawców klas w pierwszym tygodniu nauki.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia