Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  Projekty

CKZKącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Centrum Kompetencji Zawodowych
CKZ

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

Celem projektu jest wzmocnienie w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 zdolności do zatrudnienia u 191 uczniów szkół zawodowych w branży wiodącej tj. rolniczo-leśnej z ochroną środowiska w CKZ (utworzonego na bazie ZS RCKU w Czernichowie) oraz ZSP w Giebułtowie poprzez poprawę jakości procesu kształcenia w ZSRCKU i ZSP w Giebułtowie we współpracy z otoczeniem w tym z pracodawcami. W ramach projektu nastąpi podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych u co najmniej 132 uczniów z branży turystyczno – gastronomicznej (branża wspierająca) z wyżej wskazanych szkół zawodowych, a także u 120 uczniów ze wszystkich branż nauczanych w ZSRCKU w Czernichowie oraz ZSP w Giebułtowie (uczniowie wezmą udział zarówno w kursach jak i stażach). Ponadto projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych u 33 nauczycieli zawodu.

W projekcie zaplanowano, iż 302 uczniów weźmie udział w pozaszkolnych formach kształcenia, a 215 uzyska kwalifikacje zawodowe. Podstawowymi działaniami projektu są kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne oraz doradztwo zawodowe.

Realizatorem projektu jest Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://pcreidn.powiat.krakow.pl/

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 1 218 250,80 zł w tym dofinansowanie 1 096 425,72 (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).

Dokumenty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach

Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Karta uczestnika indywidualnego - zakres danych osobowych

Formularz rekrutacyjny dla ucznia

Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook