Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  Projekty

CKZKącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie
Stowarzyszenie ma na celu:
 • promocję działalności szkoły w oparciu o jej tradycje,
 • wspieranie szkoły w działalności dydaktycznej, wychowawczej, gospodarczej i dodatkowej,
 • integrację absolwentów, uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły,
 • integrację szkoły z regionem.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 • organizowanie spotkań absolwentów,
 • współpracę z Klubem Seniora „Czernichowiak”,
 • upowszechnianie osiągnięć uczniów i absolwentów szkoły,
 • wzbogacanie w miarę posiadanych środków bazy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
 • umożliwianie udziału uczniów i absolwentów szkoły w pracy w środowisku,
 • współorganizowanie wymiany międzynarodowej młodzieży szkolnej,
 • propagowanie idei Stefczyka.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która dotyczy:
 • świadczenia usług edukacyjnych,
 • organizacji imprez integracyjnych,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • współorganizacji międzynarodowej wymiany młodzieży,
 • ochrony dóbr i tradycji regionalnych,
 • edukacji rozwijającej przedsiębiorczość,
 • ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
 • wzbogacania bazy dydaktyczno - wychowawczej Szkoły,
 • zaangażowania młodzieży w działania charytatywne i wolontariat we własnym środowisku,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży.
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, która dotyczy:
 • świadczenia usług edukacyjnych,
 • organizacji imprez integracyjnych,
 • organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • współorganizacji międzynarodowej wymiany młodzieży,
 • ochrony dóbr i tradycji regionalnych,
 • edukacji rozwijającej przedsiębiorczość,
 • ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
 • wzbogacania bazy dydaktyczno - wychowawczej Szkoły,
 • zaangażowania młodzieży w działania charytatywne i wolontariat we własnym środowisku,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej i lokalnej,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży.
Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie jako Organizacja Pożytku Publicznego podaje następujące informacje:
 • numer konta bankowego: Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Czernichowie 04 8591 0007 0060 0000 3160 0001
 • nr KRS – 0000143111
 • NIP – 944 – 19 – 56 - 206
 • Regon - 357209255
Władze Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie, wyłonione podczas Walnego Zebrania członków w dniu 20.05.2005 r.

Zarząd Stowarzyszenia:
 1. p. Mika Anna – Prezes
 2. p. Tarnowska Marta – v-ce Prezes
 3. p. Sternal Barbara – sekretarz
 4. p. Rysz Katarzyna – skarbnik
 5. p. Konik Marian – członek
 6. p. Boroń Juliusz – członek
Komisja rewizyjna:
 1. p. Gomułka Sławomir - przewodniczący
 2. p. Ciepła Cecylia - członek
 3. p. Figuła Renata - członek
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook