Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  ProjektyCKZ
Kącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Czernichów

Czernichów jest to wieś leżąca na lewym brzegu Wisły około 21 kilometrów na zachód od Krakowa. Ta niewielka, spokojna miejscowość ma swój początek w Średniowieczu, najstarsze źródła mówiące o wsi pochodzą z XIV wieku - w pierwszej połowie XV wieku istniał tutaj kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy Świętej. Część wsi stanowiła dobra rycerskie. Kolejny właściciel, kasztelan sandomierski i podskarbi koronny Mikołaj Szydłowiecki, sprzedał Czernichów królowi Zygmuntowi I Staremu. W czasie najazdu szwedzkiego w roku 1655 niemal cała wieś wraz z kościołem uległa spaleniu. W następnych latach kościół został odbudowany (konsekrowany w 1680 r.) i do dzisiaj stanowi świątynię parafialną. Po 1815 roku Czernichów był w większości własnością Rzeczypospolitej Krakowskiej. Około roku 1830 folwark czernichowski znalazł się w rękach wójta z Rybnej, Jana Kadłubowskiego, częściowo jako wieczysta dzierżawa, a po części jako własność prywatna. W 1857 roku Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo - Rolnicze zakupiło folwark od córek Jana Kadłubowskiego, by w 3 lata później uruchomić tu średnią szkołę rolniczą.

Gminę Czernichów zamieszkuje obecnie 12300 mieszkańców, z czego 51% stanowią kobiety. Na 1km2 przypada 149 osób, podczas gdy w Polsce średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby. Obszar gminy wynosi 8380 ha. Gmina Czernichów jest typową gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują powierzchnię 5741 ha, co stanowi 68% ogółu powierzchni gminy, w tym grunty orne liczą 4006 ha i stanowią 69,8% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Gleby na terenie gminy nie należą do najlepszych. Przeważają gleby klasy IV bonitacyjnej (46%), gleby V-VI zajmują 22%. Gleby bardzo dobre i dobre (I-II klasa) stanowią 32% ogółu powierzchni gruntów rolnych.

W strukturze własnościowej występuje zdecydowana przewaga gospodarki indywidualnej, prowadzącej swoją działalność na obszarze 4567 ha. Jedyną państwową jednostką gospodarki rolnej jest Pomocnicze Gospodarstwo Rolne przy Zespole Szkół Rolniczych w Czernichowie, które obok funkcji zakładu produkcji rolnej pełni również rolę warsztatu dydaktycznego.

W strukturze agrarnej przeważają gospodarstwa małe do 5 ha stanowiące 94% ogółu gospodarstw. Gospodarstwa powyżej 10 ha stanowią zaledwie 0,6% ogółu gospodarstw indywidualnych. Zdecydowana większość gospodarstw nastawiona jest na chów trzody chlewnej i bydła mlecznego.
W rejonie Zagacia i Wołowic zlokalizowane są fermy kurze nastawione na chów brojlerów i kur niosek. Ten typ produkcji zwierzęcej decyduje o strukturze zasiewów. Główne uprawy to zboża i ziemniaki. Spośród zbóż największą powierzchnię zajmują: pszenica ozima, żyto, jęczmień jary.

Gospodarczą działalność pozarolniczą prowadzi na terenie gminy 470 podmiotów, z czego: w zakresie usług - 195, w handlu - 170, w transporcie 45 i produkcji 60. Rzemiosło i drobna wytwórczość daje zatrudnienie zaledwie 8% mieszkańców. Poza terenem gminy zatrudnionych jest około 33% ogółu osób zawodowo czynnych.

  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook