Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  ProjektyCKZ
Kącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Modernizacja kształcenia zawodowego

ZSRCKU w Czernichowie modernizuje kształcenie zawodowe

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, bierze udział w partnerskim projekcie Województwa Małopolskiego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanym w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2.
W projekcie tym uczestniczą również wszystkie szkoły kształcące zawodowo, dla których Powiat Krakowski jest organem prowadzącym.
W ramach projektu, od stycznia 2011 r. do września 2014 r. przewidujemy dla naszych uczniów pomoc na kwotę 328 550 zł, poprzez uczestnictwo ich w zajęciach wzmacniających kompetencje kluczowe (nauki matematyczno-przyrodnicze dla uczniów techników, wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych w kształceniu zawodowym, języki obce z wykorzystaniem technologii zawodowej), oraz możliwość skorzystania ze specjalistycznych zajęć branżowych, zdobywając w ten sposób dodatkowe kwalifikacje. W naszej szkole będzie to kurs prawa jazdy kat.B oraz kurs kelnerski.
Dlaczego kurs prawa jazdy? Ponieważ jest on potrzebny w każdym zawodzie, jest również atutem w staraniach się o pracę absolwenta szkoły średniej.
Dlaczego kurs kelnerski? Ponieważ jest to aktualnie poszukiwany zawód na rynku małopolskim, a poza tym zakupiony sprzęt na realizację tego kursu zostanie wykorzystany w kształceniu technika hotelarstwa.
W pracach przygotowawczych projektu, w tym projektu budżetu, wyboru kompetencji zawodowych dla młodzieży brała udział mgr inż Barbara Sternal, kierownik szkolenia praktycznego.
10% budżetu projektu na kwotę 32 855 zł przeznaczone jest na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji kursu kelnerskiego. Są to meble, zastawy stołowe i inny sprzęt potrzebny w zawodzie kelnera. Wyposażenie pracowni kelnerskiej z uwzględnieniem kosztorysu, zaplanowała z-ca dyr. mgr Dorota Kucharz.
Zajęcia z kompetencji kluczowych i kompetencji zawodowych odbywać się będą w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych i po lekcjach. Uczestniczyć będą uczniowie, którzy spełnią określone warunki w drodze rekrutacji.
Leaderem z ramienia szkoły, zajmującym się realizacją projektu jest mgr inż. Anna Mika.

Opracowała Barbara Sternal
  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook