Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  ProjektyCKZ
Kącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska

Uczniowie w trakcie nauki w technikum ochrony środowiska, dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym, dowiedzą się:

 • jak troszczyć się o środowisko naturalne,
 • jak obserwując organizmy żywe rozpoznać stopień zanieczyszczenia środowiska w swoim otoczeniu,
 • jaką drogę przebywa woda za nim wypłynie w kranie oraz co dalej się z nią dzieje,
 • jak zaprojektować system uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w dużych stacjach oraz w warunkach domowych.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych, ponieważ kształcenie praktyczne może odbywać się w:
 • pracowniach szkolnych,
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
 • terenowych organach administracji rządowej,
 • wydziałach ochrony środowiska,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska,
 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów,
 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 325511

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ochrony-srodowiska.pdf

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
1. CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska:
a) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wód i gleb;
b) oceny stanu powietrza, wód i gleb;
c) planowania i prowadzenia gospodarki odpadami;
d) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Typowymi miejscami pracy technika ochrony środowiska są organy administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska, zakłady gospodarki komunalnej, ośrodki badań i kontroli środowiska, działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych.

Dotychczas w ZSRCKU w Czernichowie zawód technika ochrony środowiska zdobywały i zdobywają osoby dorosłe (w szkole policealnej). W trakcie nauki słuchacze uczestniczyli w wyjazdach zawodoznawczych, dzięki którym dowiedzieli się jak funkcjonuje:
2 SO w Oczyszczalni Ścieków w Wołowicach
Oczyszczalnia Ścieków
w Wołowicach
Barycz
Składowisko odpadów komunalnych Barycz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

Opracowały:
Barbara Kajda
Anna Mika

  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook