Strona Główna    Aktualności    Media o nas    Filmy    Dojazd    Kontakt
  Menu
  ProjektyCKZ
Kącik Przedsiębiorcy


  Akcje pomocy
  Partnerzy

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej

Małopolska do celu.eu

Poczet Krakowskiej
Chorągwi Husarskiej

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Czernichowie

Serwis mojestypendium.pl
  Technik ekonomista

Technik ekonomista

to zawód atrakcyjny, popularny i uniwersalny.
Perspektywy pracy? Bardzo szerokie!

Ekonomista może pracować w następujących działach przedsiębiorstwa: księgowym, kadrowo-płacowym, handlowym, marketingu, w dziale analiz, zaopatrzenia, planowania produkcji w sekretariacie. Nasi absolwenci pracują także w Urzędach Skarbowych, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego. Wielu z nich zakłada własne firmy, prowadząc z powodzeniem działalność gospodarczą.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista w czteroletnim technikum po gimnazjum na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych u pracodawców ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Przygotowanie praktyczne do zawodu uczniowie otrzymują w czasie zajęć w szkolnych pracowniach przedmiotowych i komputerowych oraz w czasie praktyk zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, bankach Urzędach Gmin i biurach księgowych.

Absolwent technikum ekonomicznego posiada następujące umiejętności:
• planowanie i organizowanie dowolnej działalności gospodarczej,
• ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych, zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
• sporządzanie dokumentacji handlowej i księgowej,
• obsługa programów komputerowych ekonomiczno-finansowych,
• wykonywanie typowych prac biurowych.

W ramach kształcenia uczniowie mają możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach zawodowych, grantach, olimpiadach i licznych konkursach zawodowych.

Wycieczka do Warszawy
Wycieczka do Warszawy
GPW i Sejm
14 - 15 grudnia 2011r.
Projekt Zyj finansowo
Projekt Żyj finansowo
grudzień 2010r. - luty 2011r.
Wycieczka do Warszawy
Wycieczka do Warszawy
GPW
11 -12 listopada 2010r.

TECHNIK EKONOMISTA 331403

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2020/03/technik-ekonomista.pdf

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Zadania zawodowe:
1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
a) stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
b) prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
c) prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
d) gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
e) sporządzania biznesplanu;
2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
a) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
b) sporządzania dokumentacji kadrowej,
c) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
d) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
e) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
f) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
g) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godz.).

Opracowały:
Ewa Rakoczy
Anna Mika

  Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Poczta
Poczta
  Facebook