Warsztaty Szkolne

Warsztaty Szkolne  Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie posiadają 265 ha użytków rolnych, w tym 164 ha gruntów ornych, na których uprawia się: rzepak, pszenicę, owies, kukurydzę na ziarno i na kiszonkę, trawy uprawie polowej i lucernę

Głównym kierunkiem produkcji jest produkcja mleka. W roku 2020 sprzedano do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku 410 000 litrów mleka w klasie Ekstra. Od roku 2021 dostawy mleka realizowane będą do OSM Bochnia. Stado bydła w 2020 roku liczyło 100 sztuk w tym 50 krów mlecznych o średniej rocznej wydajności 9363 kg od 1 krowy.
Wzrost wydajności mlecznej nastąpił na skutek zmiany technologii żywienia krów paszami konserwowanymi w postaci TMR jak również postępowi genetycznemu realizowanemu przy współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz z Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem.

Plany na przyszłość: Modernizacja starej stodoły w kierunku stajni na 15 koni wraz z budową krytej ujeżdżalni,  powiększenie stada krów mlecznych o 30 szt. i wyposażenie obory w halę udojową, budowę magazynu zbożowego i zakup nowoczesnego kombajnu do zbioru zbóż i kukurydzy

Warsztaty szkolne od lat pełnią funkcję warsztatu dydaktycznego praktycznej nauki zawodu dla młodzieży uczącej się zarówno w technikum weterynarii, technikum rolniczym jak i technikum hodowcy koni. Gospodarstwem od lat kieruje mgr inż. Juliusz Boroń – absolwent naszej szkoły. W gospodarstwie funkcjonuje stajnia „Kopytko”, która oferuje naukę jazdy konnej.

Strona internetowa gospodarstwa: www.koniewczernichowie.vilnet.pl