Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(zmiana od 10 maja 2021 r.):

 

RODZAJ ZAJĘĆ

DLA KOGO

PROWADZĄCY

DZIEŃ

GODZINA

SALA

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

klasy II, III

Mariusz Wójcik

poniedziałek

14.45 – 15.30

16

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)

Elżbieta Kramarczyk

wtorek

14.45 – 15.30

9

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)

Elżbieta Kramarczyk

czwartek

14.45 – 15.30

9

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

klasa 3dTR

Joanna Wasilewska

poniedziałek

12.55-13.40

3

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)

Paulina Kowalik

środa

15.30-16.15

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)

Paulina Kowalik

środa

14.45-15.30

1

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

klasy trzecie

Kinga Rysz

czwartek

14.45-15.30

7

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych

różne klasy

Marta Sabatowicz

wtorek

14.45 – 15.30

19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(zmiana sal od 25 stycznia 2021 r.):

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
klasy 4
Barbara Kajda
czwartek
13.50-14.35
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
poniedziałek
12.55-13.40
3
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
czwartek
13.50 – 14.35
27
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
środa
15.30-16.15
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
środa
14.45-15.30
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
czwartek
14.45-15.30
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
środa
16.15-17.00
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(dodatkowe zajęcia od 18 stycznia 2021 r.):

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii
klasy 4
Barbara Kajda
czwartek
13.50-14.35
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
poniedziałek
12.55-13.40
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
czwartek
13.50 – 14.35
27
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
środa
15.30-16.15
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
środa
14.45-15.30
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
czwartek
14.45-15.30
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
środa
16.15-17.00
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(zmiana terminu od 5 października 2020 r.):

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
poniedziałek
12.55-13.40
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
czwartek
13.50 – 14.35
27
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
środa
15.30-16.15
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
środa
14.45-15.30
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
czwartek
14.45-15.30
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
środa
16.15-17.00
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(zmiana terminu od 28 września 2020 r.):

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
poniedziałek
12.55-13.40
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
czwartek
13.50 – 14.35
27
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
środa
14.45-15.30
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
środa
15.30-16.15
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
czwartek
14.45-15.30
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
środa
16.15-17.00
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(zmiana terminu od 14 września 2020 r.):

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
poniedziałek
12.55-13.40
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
środa
14.45 – 15.30
14
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
środa
14.45-15.30
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
środa
15.30-16.15
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
poniedziałek
13.50-14.35
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
środa
16.15-17.00
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów
(zmiana terminu od 7 września 2020 r.):

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
wtorek
12.55-13.40
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
środa
14.45 – 15.30
14
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
do ustalenia
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
do ustalenia
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
poniedziałek
13.50-14.35
24
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
do ustalenia
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda

 

 

 

 

 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w ZSRCKU w Czernichowie
od 1 września 2020 r.
realizowane są następujące
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów:

 

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ DLA KOGO PROWADZĄCY DZIEŃ GODZINA SALA
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego
klasy II, III, IV
Mariusz Wójcik
poniedziałek
14.45 – 15.30
16
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Elżbieta Kramarczyk
wtorek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasy drugie po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Elżbieta Kramarczyk
czwartek
14.45 – 15.30
9
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 3dTR
Joanna Wasilewska
wtorek
12.55-13.40
1
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
klasa 4a
Agnieszka Kołodziej
środa
14.45 – 15.30
14
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy drugie po gimnazjum (2TAg, 2TCg, 2TDg)
Paulina Kowalik
do ustalenia
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy pierwsze po szkole podstawowej (2TAp, 2TBp, 2TCp, 2TDp)
Paulina Kowalik
do ustalenia
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy trzecie
Kinga Rysz
czwartek
14.45 – 15.30
7
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
klasy czwarte
Paulina Kowalik
do ustalenia
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
różne klasy
Marta Sabatowicz
wtorek
14.45 – 15.30
19

 

Wicedyrektor ZSRCKU w Czernichowie
Barbara Kajda
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast