Harmonogram zjazdów KKZ ROL.04

w roku szkolnym 2022/2023

 

Uwaga! Terminy zjazdów mogą ulec zmianie po ogłoszeniu przez CKE terminów, w których odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie lub z przyczyn losowych.

 

Zjazd

Semestr jesienno-zimowy

Zjazd

Semestr wiosenny

1

17 – 18. 09. 2022

13

18 – 19. 02. 2023

2

24 – 25. 09. 2022

14

25 – 26. 02. 2023

3

08 – 09. 10. 2022

15

11 – 12. 03. 2023

4

22 – 23. 10. 2022

16

18 – 19. 03. 2023

5

29- 30. 10. 2022

17

01 – 02. 04. 2023

6

05 – 06. 11. 2022

18

15 – 16. 04. 2023

7

19 – 20. 11. 2022

19

22 – 23. 04. 2023

8

26 – 27. 11. 2022

20

06 – 07. 05. 2023

9

10 – 11 12. 2022

21

13 – 14. 05. 2023

10

17 – 18. 12. 2022

22

27 – 28 . 05. 2023

11

14 – 15. 01. 2023

23

03 – 04. 06. 2023

12

21 – 22. 01. 2023

24

17 – 18. 06. 2023

13

 

25

24 – 25. 06. 2023

 

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne                                                      odbywają się w soboty i niedziele w godz. 7.20 – 17.00                   Jest to system 6 bloków przedmiotowych po 90 minut każdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zjazdów 2022/23.- do pobrania