Internat – najnowsze informacje

 Budynek szkolnego internatuDrodzy wychowankowie Internatu „Pod Kłosem”
Uprzejmie prosimy osoby, które nie przyjeżdżają do internatu od 17.05.2021 r. aby zgłosiły ten fakt (poprzez email lub telefonicznie do internatu) do czwartku 13.05.2021 r. W wypadku nie zgłoszenia ww. faktu będą naliczane koszty wyżywienia!
Artur Cichoń
Kierownik Internatu

 

 

 

 

 

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast